Home

iddet, hukuk, siyaset ve kültür gibi alanlar覺n çak覺t覺覺 bir noktada yer almaktad覺r. Hem bir alg覺 hem de ölçülebilir bir fenomen olarak incelenebilmekte ve çok farkl覺 disiplinlerden faydalanmak gerekmektedir. Bir araç olarak iddet, fizikselden bilisel iddete, bireyler aras覺ndan grup halinde gerçekleen iddete veya yap覺sal iddet türlerine kadar farkl覺 biçim ve niteliklerde ortaya ç覺kabilmektedir. Sosyal Bilimlerin farkl覺 alanlar覺 farkl覺 iddet türleri üzerine younlaabilirken, ayn覺 iddet türünü çal覺an farkl覺 disiplinler de deiik bak覺 aç覺lar覺yla konuya yaklaabilmektedir. Ders süresince iddet türleri ve iddete ilikin teorik çal覺malar ilenecektir. Kuramsal düzeyde incelenen iddet türleri, güncel konulara deinilerek örnek olay çal覺malar覺yla somutlat覺r覺lacakt覺r.